35 Matt. xxiv. 20.

36 Hebr. iv. 11.

37 Matt. xxv. 27.

38 Matt. v. 9.

39 Luke xii. 47.

40 Is. xxxiii. 17.

41 1. Cor. iii. 16.17.

42 Eph. iv. 30.

43 Eph. iv. 22.

44 Eph. vi. 16.

45 Hebr. x. 38.

46 Ps. i. 2, 3.

47 Jer. xvii. 5, 7, 8.

48 Matt. xxv. 6.

49 Gen. iii. 6.

50 Gen. xxxix. 7,ff.

51 Judg. xvi. 15, ff

52 Gen. xxxv. 22.

53 Num. xii. 1, ff

54 Exod. iv. 24, 26.

55 2 Sam. xi. 2,ff.

56 2 Sam. xiii. 1,ff.

57 I Kin. xi. 1-4

58 I Kin. xvi. 31, xxi. 5,ff.

59 Job. i. 13,ff.

60 Job ii.9.

61 1 Kings. xv. 13.

62 Matt xi. 11, xiv. 6, sq..

63 Esth. vi. 13.

64 Num. xxv. 6-15.

65 Sam. iii. 27, 28

66 Ex. xxxiii. 11.

67 Ib.

68 1 Kings xvii. 3-5; xix. 1-8.

69 2 Kings ii. 11.

70 2 Kings iv. 8-10.

71 1 Cor ix. 4, 5

72 Matt. xxi. 19.

73 Matt. v. 13.

74 Col. ii. 14.

75 1 Cor. xv. 54, 55.

76 Gal. iii. 28.

77 Matt. xxv. 10.

78 Is. lvi. 5.

79 Prov. vi. 27.

80 2 Cor. viii. 9.

81 Matt. viii. 20.

82 Matt. xxvi. 64

83 Matt. xxi. 2-7.

84 Phil. ii. 6, 7, 8.

85 John iv. 6, 7.

86 Matt. iv. 2.

87 Matt. viii. 24.

88 Matt. xxvii. 26, 34.

89 I.e. when He took a nature which was not originaly His.

90 John xiv. 3.

91 John i. 14

92 Eph. ii. 6.

93 Matt. xxviii. 20.

94 Is. liii. 12.

95 John xiv. 20.

96 John x. 30.

97 Num. xi. 17.

98 Cf. 1 Cor. xii. 11, 28, and Rom. xii. 36.

99 John iii. 34.

100 Joel ii. 28, 29.

101 John iii. 34, 35.

102 Matt. xi. 27.

103 John v.22.

104 1 Cor. xv. 27, 28.

105 Levit. xxi. 12.

106 Gen. i. 2.

107 Gen.ii.7.

108 1 Cor.xv. 44.

109 2 Cor. v.8.

110 I Thess. iv. 16.

111 2 Cor. v. 4.

112 Matt. xviii. 10.

113 1 Sam. xvi. 14, ff.

114 Ps. li. 13.

115 2 Kings iii. 15-17.

116 1 Kings iv. 27.

117 2 Kings vi. 32.

118 Is. lxvi. 2.