13 Rev. xix. 7; xxi. 9.

14 Compare Matt. xvi. 19 with xviii. 18.

15 1 Cor. xv. 50-53.

16 Jer. xvii. 5.

17 Matt. xxii. 37-39. Compare Lev. xix. 18; Deut. vi. 5.

18 Ps. x. 5 (LXX.).

19 Eph. v. 29.

20 Gal. v. 17.

21 Eph. v. 29.

22 Matt. xxii. 37-40.

23 Luke x. 29, foll.

24 Matt. v. 44.

25 Rom. xiii. 9, 10.

26 Ps. xxxv. 14.

27 Ps. xvi. 2 (LXX.).

28 Ex. iii. 14.

29 1 Cor. i. 13.

30 1 Cor. iii. 7.

31 Rev. xix. 10.

32 Philem. 20.

33 2 Cor. v. 16.

34 A. V. possessed.

35 Prov. viii. 22.

36 Comp. Phil. iii. 13.

37 John xiv. 6.

38 2 Cor. v. 7.